Skip to content

Analyse doelgroepen

Belangrijk voor de samenwerkende partijen is te weten voor wie wij eigenlijk de informatie verzamelen en verspreiden. Het werken met doelgroepen en weten wie je doelgroep is en wat deze wil, is inmiddels standaard in de Nederlandse journalistiek. Onderzoeksbureau Motivaction liet zijn licht schijnen over het gebied Amersfoort en komt tot de volgende onderverdeling in zogeheten Mentality groepen:

In peiljaar 2019 zag de verdeling er als volgt uit:

Moderne Burgerij
0%
Kosmopolieten *
0%
Opwaarts Mobielen
0%
Postmoderne Hedonisten *
0%
Post Materialisten *
0%
Nieuwe Conservatieven *
0%
Traditionele Burgerij
0%
Gemaksgeoriënteerden
0%

* is hoger dan landelijk gemiddelde

Uit een analyse van deze cijfers en doelgroepen door marktonderzoekers van Motivaction blijkt dat het overgrote deel van de inwoners van Amersfoort en Leusden gebruik maakt van vooral (mobiel) internet voor relevante content en informatie, al dan niet aanvullend op traditionele media. Het voorgestelde mediaplatform van Nieuwsplein33 voorziet derhalve in de informatiebehoefte en vormt een aanvulling op het huidige, traditionele medialandschap in beide gemeenten. Sterker, de combinatie ervan is een verrijking van dit landschap.

Met deze combinatie bereiken de samenwerkende partijen een zeer groot deel van de Amersfoorters en Leusdenaren die geïnteresseerd zijn in wat er in hun stad en dorp gebeurt en die verder willen kijken dan hun neus lang is; jong en oud, hoog- en laagopgeleid, autochtoon en nieuw, rijk en arm. Nieuwsplein33 verschaft informatie, die geheel in lijn is met de ontwikkelingen van het kijk- en luistergedrag via een digitaal kanaal, met ondersteuning van een (papieren) krant en een radio- en tv-station.

Hoe belangrijk diverse doelgroepen lokaal nieuws vinden blijkt ook uit het Amersfoortse panel-onderzoek uit 2020: ‘Lokale media, nieuws en journalistiek’.
Driekwart van de panelleden vindt lokaal nieuws belangrijk tot zeer belangrijk. Dat geldt ook voor jongeren. Bij panelleden onder de 35 jaar vindt nog steeds twee derde lokaal nieuws (zeer) belangrijk en 85 procent meent bovendien dat onafhankelijke journalistiek door lokale media onmisbaar is voor het goed functioneren van de (lokale) democratie.

Bijlage Motivaction