Skip to content

We gaan het samen doen,
we gaan het anders doen!

RTV Utrecht,  BDUmedia, De Stadsbron en Bibliotheek Eemland slaan de handen ineen om Amersfoort en Leusden aan een lokaal mediaplatform te helpen, onmisbaar voor wie wil weten wat hier speelt. We hebben derhalve een vernieuwend plan gemaakt: innovatief, out-of-the-box, weg van de gebaande paden. Wat we willen is géén lokale omroep ‘oude stijl’. Dus géén moeilijk vindbaar, slecht bekeken en peperduur televisiekanaal. En ook géén radiozender met een wanhopige houtje-touwtje programmering die voldoet aan de ingewikkelde publieke opdracht om 24/7 lokale luisteraars inhoudelijk te informeren. Met alle respect overigens voor de huidige vergunninghouder in Amersfoort en Leusden die met veel te weinig middelen een veel te ruime opdracht moet vervullen.

Wat wij wél willen is een eigentijds digitaal mediaplatform dat, onder meer door krachten zoveel mogelijk te bundelen, in staat is de nieuwsvoorziening in Amersfoort en Leusden stevig uit te breiden. Een platform ook dat kans ziet snel een centrale plaats in het lokale medialandschap op te eisen en dat brede doelgroepen kan bereiken en aanspreken met kwalitatief hoogstaande, relevante informatie. De boodschappers? Onafhankelijke, kritische en vooral nieuwsgierige journalisten die hun vak verstaan en eigen netwerken in Amersfoort en Leusden zullen opbouwen. Ze zullen ook efficiënt gebruik maken van de schat aan lokale informatie die in de databases van de plaatselijke ‘leveranciers’ is opgeslagen. Onmisbaar zijn bovendien burgerjournalisten, die onderwerpen aandragen en hun tijd, energie en deskundigheid willen inzetten om te helpen journalistiek onderzoek verder uit te diepen.

Onze Lieve Vrouwetoren

Het platform van Nieuwsplein33 werkt in vele richtingen. De deur staat wagenwijd open voor brengers van allerhande lokale informatie, mits deze aan minimale eisen van journalistieke zorgvuldigheid voldoet. Alles staat in dienst van dat ene doel: de lokale journalistiek steviger in het zadel te helpen, met respect voor de eigenheid van de deelnemende partners. En dat andere doel niet te vergeten: Amersfoorters en Leusdenaren informeren. Het platform maakt gebruik van eigentijdse kanalen als sociale media, waardoor het efficiënt en effectief grote groepen geïnteresseerde nieuwsconsumenten snel kan bereiken met lokaal en regionaal relevante informatie. Het zal dan ook een startpagina zijn voor andere lokale nieuwsbronnen.

RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en Bibliotheek Eemland willen met de introductie van Nieuwsplein33 de lokale journalistiek het podium bieden dat ze behoeft, met aandacht voor actuele ontwikkelingen, maar ook voor de achtergronden die daarbij horen. Context en duiding zijn noodzakelijk voor een beter begrip van de feiten, zoals ook commentaar, analyse en opinie ruimte verdienen bij belangrijke nieuwsonderwerpen. Dit soort taken maakte nog niet eens zo heel lang geleden als vanzelfsprekend deel uit van het journalistieke aanbod, maar is sluipenderwijs en spijtig genoeg steeds verder naar de achtergrond verschoven onder invloed van dalende abonnee- en advertentie-inkomsten.

We willen de ambitie vormgeven door bij de inhoud te beginnen en niet bij de vorm. Dus niet grootschalig investeren in het technisch optuigen van een tv-kanaal en radiozender, want dan is het meeste (subsidie)geld op voor er überhaupt aan de inhoud gedacht kan worden. Daarbij loop je als initiatiefnemer het risico dat de zendmachtiging teveel afhankelijk wordt van enthousiaste vrijwilligers die niet altijd bekend zijn met de journalistieke kernwaarden en die zich moeilijk programmatisch laten sturen. 

Koppelpoort Lievevrouwentoren

Uit het ‘rapport lokale nieuwsvoorziening 2020’ blijkt dat 85% van de panelleden van mening is dat onafhankelijke journalistiek door lokale media onmisbaar is voor het goed functioneren van de lokale democratie, maar dat slechts een kwart van hen positief is over de manier waarop de lokale journalistiek het Amersfoortse gemeentebestuur kritisch volgt en de lokale kwesties goed in beeld brengt. Wij hebben niet alleen de ambitie om Nieuwsplein33 te laten uitgroeien tot de nummer één op het gebied van lokale nieuwsvoorziening, duiding, achtergrond en opinie, maar ook om de waardering van 25% binnen drie jaar te verdubbelen.

In het rapport wordt ook vastgesteld dat 68% van de panelleden zich op zijn minst ‘redelijk’ op de hoogte voelt van het lokale nieuws. Wij streven er naar dit aantal op peil te houden, maar daarbij binnen dit totaal de categorie ‘goed’ van 21% nu te doen toenemen naar 30%.

De eerlijkheid gebiedt te schrijven dat de gemeentebesturen van Amersfoort en Leusden zich tot nu toe lieten kennen als gemeenten die niet bepaald scheutig waren met financiële steun voor een krachtige lokale omroep. Ook daarom vinden de samenwerkende partners dat het tijd is voor een ander perspectief: besteed de schaarse (subsidie)middelen maximaal aan de journalistieke inhoud. Op die manier kunnen RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en Bibliotheek Eemland met hun bestaande infrastructuur ook een daadkrachtige samenwerkingspartner van Nieuwsplein33 zijn als het gaat om journalistieke kennis en berichtgeving. 

Nieuwsplein33 en de partijen die hun bestaansrecht op het gebied van onafhankelijke journalistiek en het generen van massabereik hebben bewezen, bundelen hun krachten. Of het nou gaat om informatie in de vorm van geschreven teksten, (bewegend) beeld, geluid of het publiek debat. Daarmee zijn belangrijke voorwaarden voor het goed uitvoeren van de belangrijke publieke taak, voor de korte én langere termijn, op voorhand vervuld.